Строителството на всяка сграда включва извършването на дейност за подготовка на площадката за строителство , което може да трае няколко часа, но и да продължи няколко месеца. Всичко зависи от площта на терена, на който се планира строителството, както и от количеството отломки при събаряне и къртене, почистване и извозване на строителните отпадъци. Както и да е, този случай се изисква професионален подход на експерти.

Демонтаж на структури и сгради върху парцела

Имайте предвид, че най-разпространеното мероприятие е разчистването на площадки от  битовите отпадъци. Често хората купуват парцел земя със съществуващи порутени сгради върху него. Очевидно в този случай е необходимо да се проведе ефективно събаряне, почистване и извозване на старите структури. Това включва дейности като къртене на стени и зидария, събаряне на бараки или навеси, разглобяване на масивни колони, демонтаж на метални конструкции, фургон или временна постройка, гараж или други.

По този начин, подготовката на площадката за строителството на този етап изисква специалисти не само за къртене, чистене и извозване на отпадъците от съществуващата структура, но също и  за отстраняване и извозване на остатъчните строителни отпадъци и отломки.

Подготовка на земи от горския фонд за строеж на вила

При подготовката на площадката за строителство на вила в горска среда, възниква  необходимостта от специално оборудване, изисква се строителите да осигурят достъп на техниката до обекта. Не винаги е възможно това да се извърши по елементарен начин. Напълно вероятно е  това да наложи сеч на дървета и допълнително изкореняване на пънове за създаване на коридор. Освен това, трябва да се помисли и за извозването на всички отпадъци, останали от такава процедура. В крайградските райони, когато се разчиства площадка за основите на сградата, също се изисква да се очисти от всякакви скали, пънове и камъни, които могат да попречат на строителството. В този случай е необходима компетентна организация от специалисти с опит и знания по изваждане и извозване на камъните, която трябва да се основава преди всичко на мерките за безопасност.

Други тънкости в работата по събаряне на сгради

Заслужава да се отбележи, че подготовката на площадката за строителството на къщата включва в себе си както основни, така и допълнителни работи. Към последните спада такава процедура като изораване на земята, когато се налага изравняване на терена. Не по-малко разпространено е нарязване на дървета за огрев или косене на трева. Това се налага, дори когато в парцела има сграда, която не подлежи на демонтаж. Но дори и тогава са необходими екип специалисти, които да изключат временно комуникациите, електричеството, газоснабдяването, водопровода и т.н.

Надяваме се с по-подробното обяснение за различни дейности, нашият екип да ви бъде полезен в ориентацията откъде да започнете при непривични за всеки ситуации.
А ние, с дългогодишния си опит – винаги сме на вашите услуги за безплатен оглед и предварителна подготовка за строителство.